lauantai 11. tammikuuta 2014

Prometheus-palkinto Nuorten Ääni -toimitukselle


Nuorisojärjestö Prometheus-leirin tuki ry on päättänyt jakaa vuoden 2014 
Prometheus-palkinnon Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimitukselle. 
Prometheus-palkinto jaetaan joka toinen vuosi sellaiselle henkilölle tai 
yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt nuorten kasvua 
kriittisyyteen, ihmisen kunnioitukseen, elämäniloon ja vastuuseen 
maailmasta.

Prometheus-palkinto jaettiin Nuorten filosofiatapahtumassa (www.nufit.fi
Helsingin Paasitornissa lauantaina 11.1.2014 klo 18:45. Palkinnon 
tulivat vastaanottamaan Nuorten Ääni -toimituksen kolme puheenjohtajaa Aleksei Myller, Henri Salomaa ja Paula Karhunen.

Puheenjohtajat kiittivät Prometheus-leirin tuki ry:tä, yhteistyökumppaneita ja kaikkia toimituslaisia.  Puheenjohtajat puhuivat myös Nuorten ääni -toimituksen tärkeydestä nuorille ja aikuisille. Toimituksen tarkoituksena on ollut alusta asti saamaan sellaisia asioita esille, mitä tavallinen toimittaja ei voi. Puheenjohtajat myös kertoivat, että toimitus ei ole pelkästään heidän etuoikeutensa vaan se kuuluu kaikille ja kaikki nuoret ovat tervetulleita mukaan.


"Toivomme, että Nuorten Ääni -toimitus leviäisi myös muualle Suomeen ja ympäri maailmaa, jossa sitä oikeasti tarvitaan"
Paula Karhunen, puheenjohtaja

Prometheus-palkintona toimii tänä vuonna taideseppä Said Ibrahimin 
tekemä kierrätysmetallista tehty kotkapatsas.

Palkintoon kuuluvassa kunniakirjassa todetaan: "Työnne ansiosta nuorten 
näkyvyys Suomen julkisen keskustelun kriittisinä osallistujina sekä 
yhteiskuntamme aktiivisina ja vastuullisina toimijoina on kasvanut. 
Journalisminne on voimauttanut Suomen nuoria ja tuonut heille lisää 
luottamusta omaan itseensä ja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa."

Prometheus-leirin tuki ry on nuorisojärjestö, jonka tarkoituksena on 
järjestää uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta 
aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria oman 
elämänkatsomuksensa rakentamisessa. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa mm. 
järjestämällä useita kymmeniä Prometheus-leirejä nuorille eri puolilla 
Suomea joka kesä sekä Nuorten filosofiatapahtuman joka tammikuussa.

Prometheus-palkinto on aiempina vuosina myönnetty Non-Fighting 
Generationille (2012), Ropeconille (2010), Mahdollisuuksien toreille 
(2008), ohjaaja Petri Kotwicalle ja Koti-ikävä-elokuvalle (2006) sekä 
Ilkka Niiniluodolle (2004).

Lisää tietoa palkinnosta löytyy osoitteesta 
www.protu.fi/yhdistys/prometheus-palkinto ja Prometheus-leirin tuki 
ry:stä osoitteesta www.protu.fi/yhdistys/.